Vi planlegger for å arrangere Tjalvelekene 28.-30. mai 2021. Omfanget og størrelse på stevnet vil være avhengig av hvilke smittevernregler som gjelder for arrangementer på det tidspunktet.

For Tjalvelekene vil vi prioritere barn og ungdom. For juniorer og seniorer vil vi i stedet prøve å få arrangert flere mindre stevner i juni.

Vi vil komme med oppdatering på hvordan stevnet blir om ikke alt for lang tid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s