Tjalvelekene 2021 er avlyst

Tjalvelekene 2021 er dessverre avlyst. Pga vedvarende arrangementsrestriksjoner og usikkerhet rundt når det vil åpnes for større arrangementer vil det ikke være mulig å arrangere Tjalvelekene i år heller. Vi vil likevel prøve å arrangere en del stevner innenfor gjeldende rammer fremover, mer om det kan dere lese her, https://tjalve.no/2021/05/14/tjalvelekene-avlyst-boysen-memorial-flyttet-einar-brynemo-memorial-datofestet-og-allianseklubbenes-stevneserie/

Tjalvelekene 2021

Vi planlegger for å arrangere Tjalvelekene 28.-30. mai 2021. Omfanget og størrelse på stevnet vil være avhengig av hvilke smittevernregler som gjelder for arrangementer på det tidspunktet. For Tjalvelekene vil vi prioritere barn og ungdom. For juniorer og seniorer vil vi i stedet prøve å få arrangert flere mindre stevner i juni. Vi vil komme … Continue reading Tjalvelekene 2021

Tjalvelekene utgår

Som følge av myndighetenes arrangementsforbud t.o.m. 15. juni, utgår Tjalvelekene. Vi kommer tilbake til om stevnet blir flyttet, avholdt i annen form ved en senere dato eller avlyst.